Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Ripoll vol facilitar l’accés a les activitats i casals d’estiu que s’organitzen al municipi mitjançant un paquet d’ajudes adreçat a infants i joves empadronats a Ripoll. Aquests ajuts són per a fer front als preus de qualsevol dels casals i activitats que s’organitzin a la vila i també s’hi inclou el que desenvolupa l’Agrupació Esportiva del Ripollès (AER), tot i estar ubicat a Sant Joan de les Abadesses, al ser una entitat amb una important participació de socis i usuaris ripollesos/es.

La quantia dels ajuts no pot superar en cap cas la quota corresponent a cadascuna de les activitats realitzades per cada infant, amb un màxim de 400 € d’acord amb el nivell d’ingressos de la unitat familiar.

A partir de l’11 de maig i durant 15 dies hàbils (fins al 2 de juny), tots els interessats/des podran fer la sol·licitud d’acord amb les bases establertes que fixen el llindar econòmic màxim per demanar l’ajut i la documentació necessària. Prioritàriament, cal fer la demanda de manera telemàtica. En cas de necessitar suport per tramitar-la es pot demanar cita al telèfon 972 71 41 42.

L’objectiu principal de les ajudes és garantir que cap infant o jove quedi exclòs de fer aquestes activitats per motius econòmics. Els casals d’estiu són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat per gaudir d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors, així com per facilitar la conciliació de les obligacions familiars.