Del 25 d’octubre al 24 de novembre de 2021 es pot presentar la sol·licitud per a la concessió d’ajuts per a la realització d’activitats extraescolars que es porten a terme a Ripoll al llarg d’aquest curs 2021-22.

La sol·licitud es pot entregar mitjançant una instància genèrica que es pot realitzar a través del web municipal (entreu en aquest enllaç) o bé presencialment, degudament emplenada, a l’Ajuntament (demanant cita prèvia al 972 71 41 42).