• La modificació puntual n. 22 aprovada inicialment en el passat Ple municipal del 29 d’agost és el resultat d’un treball cooperatiu entre l’Ajuntament i els empresaris ubicats als polígons industrials de Ripoll.
  • La nova regulació de la normativa de la zona industrial de Ripoll permetrà que les empreses tingui més oportunitats de creixement en l’espai on estan ubicades.

Atès que en els últims temps havien arribat a l’ajuntament varies problemàtiques que patien les industries locals a causa de la normativa reguladora del POUM 2008, des de l’Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa municipal es van mantenir diferents reunions amb els empresaris ubicats en els polígons de la població amb la finalitat de valorar els motius que els inquietaven i que podien representar un risc per l’evolució i la competitivitat de les empreses. Certament la normativa reguladora contemplada en el POUM del 2008 assignava unes limitacions que posaven en perill el creixement in situ de moltes de les empreses reunides amb el consistori Ripollès.

Les aportacions recollides en aquestes trobades posava de manifest la necessitat urgent de cercar solucions satisfactòries pel creixement empresarial en el seus espai, i impedir el trasllat de les empreses evitant el que això suposa, els serveis tècnics de l’ajuntament van redactar un nou text de la normativa urbanística de les zones industrials, sense entrar en contradicció amb la normativa ja existent , però amb noves regulacions, que permetran a les industries replantejar els espais, augmentar l’alçada reguladora si es justifica la necessitat en la producció, etc.

Un cop seguit el procediment que marca la llei en aquests casos, en el Ple del passat dia 29 d’agost, es va aprovar i s’inicià el procediment de publicació, recollida d’al·legacions i aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

Amb aquesta nova modificació del POUM es vol evitar la possible deslocalització d’empreses que hagin d’incrementar espais i la seva activitat i que no els hagués resultat possible créixer en l’escenari urbanístic que contemplava el POUM 2008.

En efecte, l’ampliació de l’activitat industrial i productiva de les empreses del territori, repercuteix en tot l’àmbit econòmic general, no només de Ripoll sinó també de la comarca. Al mateix temps es beneficia a les empreses que han apostat per fer territori i que aporten riquesa social a les nostres contrades.