De forma paral·lela a la tasca educativa i campanyes de sensibilització que l’Ajuntament de Ripoll porta a terme habitualment, avui el cap de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Empresa, Joaquim Colomer ha presentat la nova campanya l'”AIXÍ NO!”, que té per objectiu  fomentar l’ús del servei gratuït de recollida d’andròmines i evitar l’abandonament de mobles i trastos vells al carrer. Amb la col·locació d’adhesius amb el missatge “AIXÍ NO!”, s’indicaran els materials que han estat abandonats a la via pública sense avís previ, que romandran a la via pública fins al pròxim dia de recollida, que sempre és el dimarts al matí.  Amb aquesta acció es pretén evidenciar les conductes incorrectes i evitar que aquestes proliferin. A més en el mateix adhesiu explica com fer-ho bé per evitar que es torni a repetir aquesta acció.

Com funciona el servei de recollida de trastos

El servei de recollida de trastos està dissenyat per a millorar i facilitar el reciclatge i la correcta gestió de les andròmines i materials voluminosos dels particulars. Poden utilitzar aquest servei tots els ciutadans que tinguin necessitat de desfer-se de materials voluminosos en petites quantitats i que ho sol·licitin prèviament a través del telèfon de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Ripoll 972714142 abans del dilluns a la 1 del migdia.

Cal baixar els residus a fora el portal de casa la tarda o vespre de dilluns perquè la recollida s’efectua el dimarts al matí i els residus que es poden recollir i els que no  amb aquest servei són:

  • Material voluminós de difícil transport per part dels particulars: mobles, electrodomèstics i trastos vells entre d’altres.
  • Objectes domèstics que pel seu pes o volum no poden accedir als serveis de recollida a través de contenidors o deixalleries mòbils.
  • El servei de recollida de voluminosos no es fa càrrec de: Materials voluminosos de procedència industrial, comercial o de petits tallers.
  • Materials voluminosos produïts per particulars que suposin la neteja o desembaràs de locals o cases.
  • Deixalles com runes o residus especials domèstics (fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis, medicaments, etc.) que cal dur a la deixalleria i aquells residus que es poden llençar als contenidors de la via pública.

El servei no és objecte de la recollida de voluminosos procedent del buidatge d’habitatges, que cal fer-ho de formar particular.

Per més informació de la recollida de trastos clicar a aquí

Galeria imatges https://photos.app.goo.gl/3zyhe1rY1r3B4ApU6