Us informem de les actualitzacions del XIFRA del mes de març de 2020:

 1. NOU!! Projeccions de població municipals per sexe i edat (2018-2033) · enllaç
 2. Població municipal sexe i edat any a any (2019) · enllaç
 3. ATUR registrat (gener 2020) · enllaç
 4. ATUR registrat estrangers (gener 2020) · enllaç
 5. Contractació registrada (gener 2020) · enllaç
 6. Contractació registrada estrangers (gener 2020) · enllaç
 7. Contractació registrada ETT (gener 2020) · enllaç
 8. Beneficiaris de prestacions per desocupació (desembre 2019) · enllaç
 9. Demanda turística: viatgers i pernoctacions (4T 2019) · enllaç
 10. Ocupats per sexe, edat i nacionalitat (4T 2019) · enllaç
 11. PIB – Producte Interior Brut (2017) · enllaç
 12. VAB – Valor afegit brut per grans sectors (2017) · enllaç

Si busqueu dades, indicadors, informes o simplement mapes del vostre àmbit territorial, utilitzeu el XIFRA!