La Junta de Govern Local demana al Departament d’Educació que planifiqui el nou curs escolar de forma que sigui presencial per a tothom, evitant la modalitat híbrida, que dificulta la conciliació familiar i penalitza especialment els alumnes més vulnerables, augmentant i evidenciant l’escletxa digital entre aquests.

En el mateix sentit  s’ha acordat planificar i consensuar amb tota la comunitat educativa, un procés de reobertura escolar que permeti el màxim nombre d’alumnes presencials en totes les etapes educatives, garantint així  l’atenció educativa a tot l’alumnat, facilitant la conciliació familiar i vetllant per la salut de tots els membres de la comunitat educativa.

En el mateix acord es reclama un reforç en la coordinació efectiva amb el món local,  atenent les necessitats reals de cada municipi i el seu territori, per la planificació de tot el procés de reobertura escolar dels ensenyaments obligatoris, no obligatoris i d’educació en el lleure. Tanmateix, s’insta al Departament per tal que estableixi les mesures de compensació econòmica als Ajuntaments per fer front als importants sobre costos que deriven de les seves instruccions.

En aquests mesos de pandèmia la coordinació  de  l’Ajuntament amb els centres educatius ha estat clau  per atendre les necessitats bàsiques, participant en el repartiment de les targetes menjador, cercant solucions per revertir l’escletxa digital proveint d’ordinadors i connectivitat a una part dels alumnes o coordinant la neteja i desinfecció dels centres públics, entre d’altres.

Ara toca treballar per iniciar el nou curs amb la màxima normalitat possible, garantint les mesures de seguretat però també garantint els aprenentatges i les relacions entre iguals. Perquè  és evident que el  sistema educatiu és una eina fonamental per garantir l’equitat i la cohesió social. En l’actual context d’excepcionalitat, el tancament escolar ha suposat un repte enorme per a tota la comunitat educativa. Al mateix temps, ha posat en relleu els riscos i les dificultats per aplicar un model d’ensenyament no presencial que pugui garantir de forma adequada l’atenció educativa a tot l’alumnat. L’escletxa digital ha fet més evidents les desigualtats socials que afecten especialment els alumnes més vulnerables. També els  dèficits d’acompanyament familiar i els problemes de desafecció escolar s’han accentuat  en l’actual situació de confinament. A tot això s’hi ha de sumar la dificultat de la conciliació familiar i el costós treball de la comunitat educativa, acostumada al treball presencial i al contacte amb alumnes i famílies.