Per tal de preservar els espais naturals de la Riera de Vilardell i de la Font del Tòtil, així com els seus entorns, i tal com ja s’ha dut a terme durant els últims anys, s’implanten una sèrie de normatives d’accés durant l’estiu, atesa l’alta afluència de visitants que reben ambdós emplaçaments.

Zona Recreativa de la Font del Tòtil

Atesa la seva alta ocupació i tenint en compte que el camí d’accés és també un recorregut de vianants habitual per a moltes persones de Ripoll, s’estableix una normativa que ha d’ajudar a fruir del mateix i a preservar-lo, garantint la seguretat de tots els usuaris.

En aquest sentit, es restringeix el pas de vehicles, a partir del Grup Santa Maria, excepte pel que fa als residents, explotacions agràries i ramaderes i les persones autoritzades. Sí que es  podrà accedir a peu o amb bicicleta. També es limita a 20 km/h la velocitat dels vehicles autoritzats. Excepcionalment es podrà autoritzar el pas d’un vehicle per tal de transportar alguna persona amb mobilitat reduïda o similar sempre abans de les 11 h (un cop fet el transport el vehicle no es podrà quedar a la zona de la Font).

En tots els casos  cal tenir en compte les següents recomanacions:

-Respectar les activitats agrícoles i ramaderes establertes en aquest indret.

-No llençar deixalles. Porteu a casa les deixalles que genereu o tireu-les en els punts de recollida establerts.

-Portar els gossos degudament lligats

-Queda prohibit acampar en tot l’espai.

-Respectar el límit de velocitat de 20 km/h per la via d’accés i camins de la zona.

-No està permès aparcar en els vorals de carretera, als prats, a les entrades de camins i pistes forestals es causa de perills i molèsties als veïns, i pot ser causa de sanció.

Riera de Vilardell

Es restringeix el pas de vehicles als camins que des de Ripoll donen accés al Barri dels Brucs i al Remei, així com a la Riera de Vilardell, excepte als veïns de la zona i els propietaris o arrendataris de les explotacions agràries i ramaderes. S’hi podrà accedir a peu o amb bicicleta.

En tots els casos cal tenir en compte les següents recomanacions:

-Respectar les activitats agrícoles i ramaderes establertes en aquest indret.

-No llençar deixalles. Porteu a casa les deixalles que genereu o tireu-les en els punts de recollida establerts.

-Queda prohibit acampar en tot l’espai. Llevat autorització especifica per part de la propietat i l’ajuntament corresponent.

Tant en el cas de la Riera de Vilardell com de la Font del Tòtil, sobretot durant els caps de setmana del 17 de juliol al 15 de setembre es durà a terme un control presencial amb vigilància per garantir que es compleix aquesta normativa.