Accés a la Riera de Vilardell durant l’estiu

Per tal de preservar l’espai natural de la Riera de Vilardell i els seus entorns, tal i com es va fer durant l’estiu passat, s’ha establert una normativa que ha d’ajudar a fruir del mateix i preservar-lo.

En aquest sentit es restringeix des del dia 1 de juliol fins el 15 de setembre el pas de vehicles a partir del camí d’accés des de la C-26, excepte que es tracti de residents. Sí que s’hi podrà accedir a peu o amb bicicleta.

En tots els casos cal tenir en compte les següents recomanacions:

-Respectar les activitats agrícoles i ramaderes establertes en aquest indret.

-No llençar deixalles. Porteu a casa les deixalles que genereu o tireu-les en els punts de recollida establerts.

-Queda prohibit acampar en tot l’espai. Llevat autorització especifica per part de la propietat i l’ajuntament corresponent.

-Respectar el límit de velocitat de 30km per les pistes forestals i camins de la zona.

-Només es permet l’estacionament de vehicles en zones senyalitzades per aquest ús o en tot cas en espais on no es malmetin els prats i conreus ni es dificulti la circulació. Aparcar en als de carretera, als prats, a les entrades de camins i pistes forestals és causa de perills i molèsties per als veïns, i pot ser causa de sanció.

2017-07-11T09:15:15+00:00 7 juliol 2017|Actualitat Ajuntament|