Per tal de preservar l’espai natural de la Riera de Vilardell i el seu entorn, tal  com s’ha fet els dos estius anteriors, s’ha establert una normativa per ajudar a gaudir del mateix i preservar-lo. En aquest sentit es restringeix el pas de vehicles, a partir del camí d’accés des de la C-26 (excepte pel que fa als residents) des del 28 de juny fins al 15 de setembre; es podrà accedir a peu o amb bicicleta.

En tots els casos cal tenir en compte les següents recomanacions:

– Respectar les activitats agrícoles i ramaderes establertes en aquest indret.

– No llençar deixalles. Porteu a casa les deixalles que genereu o tireu-les en els punts de recollida establerts.

– Queda prohibit acampar en tot l’espai. Llevat autorització especifica per part de la propietat i l’ajuntament corresponent.

– Respectar el límit de velocitat de 30 km per les pistes forestals i camins de la zona.

– Només es permet l’estacionament de vehicles en zones senyalitzades per aquest ús o en tot cas en espais on no es malmetin els prats i conreus ni es dificulti la circulació. Aparcar en els vorals de carretera, als prats, a les entrades de camins i pistes forestals es causa de perills i molèsties als veïns, i pot ser causa de sanció.