Per tal de preservar l’espai natural de la Riera de Vilardell i els seus entorns, tal i com ja es va fer l’estiu passat, s’ha establert una normativa que ha d’ajudar a gaudir del mateix i de preservar-lo.

En aquest sentit es restringeix el pas de vehicles, a partir del camí d’accés des de la C-26 ( excepte pel que fa als residents) durant els caps de setmana de juliol i agost i també els dies laborables de  l’ 1 al 15 d’agost; es podrà accedir a peu o amb bicicleta.

En tots els casos cal tenir en compte les següents recomanacions:

-Respectar les activitats agrícoles i ramaderes establertes en aquest indret.

-No llençar deixalles. Porteu a casa les deixalles que genereu o tireu-les en els punts de recollida establerts.

-Queda prohibit acampar en tot l’espai. Llevat autorització especifica per part de la propietat i l’ajuntament corresponent.

-Respectar el límit de velocitat de 30km per les pistes forestals i camins de la zona.

-Només es permet l’estacionament de vehicles en zones senyalitzades per aquest ús o en tot cas en espais on no es malmetin els prats i conreus ni es dificulti la circulació. Aparcar en els vorals de carretera, als prats, a les entrades de camins i pistes forestals es causa de perills i molèsties als veïns, i pot ser causa de sanció.