Per tal d’evitar la massificació i  preservar l’espai natural de la Font del Tòtil i el seu entorn, atesa l’alta ocupació en els mesos d’estiu i tenint en compte que el camí d’accés és un recorregut habitual de passeig per a moltes persones de Ripoll,  s’ha establert una normativa que permetrà  fruir del mateix i garantir la seguretat de totes les persones que visiten aquest paratge. Així en aquest sentit:

– es restringeix el pas de vehicles, a partir del Grup Santa Maria, excepte pel que fa als residents ,explotacions agràries i ramaderes i les persones autoritzades; es podrà  accedir a peu o amb bicicleta. També es limita a 20 km/h la velocitat dels vehicles autoritzats. Excepcionalment es podrà autoritzar el pas d’un vehicle per tal de descarregar material o similar sempre abans de les 11 h (un cop fet el transport el vehicle no es podrà quedar a la zona de la Font). En el cas de persones amb mobilitat reduïda es podran deixar i recollir  a la font a l’hora que convingui. Caldrà retornar el vehicle en un lloc autoritzar per aparcar. En el cas que es vulgui sol.licitar algun permís especial caldrà trucar prèviament a la Policia Local, al 972 714414.

– Cal respectar les activitats agrícoles i ramaderes establertes en aquest indret.

– No llençar i o deixar deixalles en el paratge. Tireu-les en els punts de recollida

– Portar els gossos degudament lligats i recollir les seves caques quan són en mig d’un espai transitat per vianants.

– Queda prohibit acampar en tot l’espai.

– Respectar el límit de velocitat de 20 km per la via d’accés i camins de la zona.

– No està permès aparcar en els vorals de carretera, als prats i a les entrades de camins i pistes forestals. És una causa de sanció.

Esperem la vostra col·laboració i us donem les gràcies per endavant.