Enguany dues-centes deu famílies es beneficiaran d’una reducció aproximada del 20 % en el rebut de les escombraries. Aquest descompte és un reconeixement per la bona gestió  dels residus de la llar i forma part del programa de bon comportament ambiental del mateix Ajuntament.

Els beneficis de reciclar els nostres residus són enormes en comparació amb l’acció que suposa. Reciclar comporta estalviar matèries primeres, energia, aigua i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. A més suposa una generació d’ocupació, de  teixit industrial i de rebaixa en el rebut de la taxa d’escombraries, ja que el cost de la gestió dels residus de rebuig és el més elevat.

La voluntat de l’Ajuntament és potenciar i promocionar,  encara més,  el bon comportament ambiental.  Per aquest motiu l’any vinent s’accentuaran els avantatges adreçats als propietaris i llogaters d’habitatges de primera residència de Ripoll,  a les que es podran acollir  a partir del mes de gener, seguint les indicacions que s’anunciaran a final d’any.

Per últim convé recordar que la taxa d’escombraries no és un impost i que l’import no té cap afany recaptatori, sinó que simplement ha de cobrir el cost de la gestió. Per tant a millor gestió ciutadana menys cost en el rebut.