El Servei Local de Teleassistència ofereix atenció a les persones, primordialment majors de 65 anys, i de manera especial a aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat. Es tracta d’un programa públic d’atenció al domicili de l’usuari, que permet millorar l’autonomia de les persones grans que viuen soles o passen moltes hores sense companyia. S’ofereix des de la Diputació de Girona conjuntament amb els municipis de la demarcació.

Durant el 2020, 237 persones van gaudir del Servei Local de Teleassistència (SLT) a Ripoll. En finalitzar l’any, s’atenien a 235 persones. Això suposa una cobertura del 9,44% dels majors de 65 anys. La cobertura al conjunt de Catalunya és del 13%. A la vila hi ha 218 usuaris titulars que disposen d’unitat de control remot (UCR); 17 persones Beneficiàries amb una UCR que comparteixen terminal amb un altre usuari; i dues persones beneficiàries sense UCR perquè no tenen les capacitats necessàries per fer-la servir de manera autònoma.

Al llarg del 2020, a Ripoll, s’han efectuat 47 altes al servei i s’han produït 32 baixes. Els mesos amb més altes van ser el gener, amb 8, i el novembre, amb 11.

El SLT disposa de dispositius de seguretat que permeten detectar situacions de risc o emergència a les llars de les persones més vulnerables, com ara caigudes, foc o fum als habitatges, olor de gas, etc. A banda, disposa de tecnologia adaptada per a persones amb necessitats funcionals especials.

El 78,9% de les persones usuàries del SLT són dones, pel 21,1% d’homes. 137 persones tenen 85 anys o més, 91 són de 65 a 84 anys i 9 són més joves de 65 anys. El 54,9% del total són persones que viuen soles.

146 emergències gestionades

Durant el 2020, el SLT va gestionar un total de 146 emergències a Ripoll. 105 van estar relacionats amb emergències sanitàries, 34 eren problemes socials, i la resta van ser problemes de salut o socials. El nombre més gran d’emergències es va produir el gener, amb 22, seguit de l’octubre amb 17 i de l’agost amb 16. Per resoldre les incidències, es van mobilitzar recursos com el 061, el CAP, trucades a familiars o a veïns.

El Centre d’Atenció va gestionar un total d’11.563 trucades durant el 2020. 977 van ser trucades rebudes, és a dir, que les van fer les persones usuàries, ja sigui per mantenir una conversa de soledat, per demanar informació i assessorament sobre els recursos de la gent gran o bé per atendre una necessitat o emergència social i/o sanitària. 61 de les trucades van ser a través dels dispositius. Es van emetre gairebé 4.000 trucades per part del Centre d’Atenció als domicilis de les persones usuàries; mentre que 6.531 van ser trucades tècniques automàtiques, que ofereixen informació mensual de l’estat del terminal i en garanteixen el bon funcionament.

També es van fer 1.129 agendes durant el 2020 a Ripoll, un tipus de trucada que el Centre d’Atenció realitza a les persones usuàries amb l’objectiu de fer un seguiment després d’un període de convalescència, acompanyament en el procés de dol, per felicitar l’aniversari o fer recordatoris com per exemple una cita al metge o la presa de medicació, entre d’altres.

Per tant, podem comprovar com el Servei de Teleassistència és molt present entre la població més vulnerable de Ripoll i que ofereix diferents serveis i solucions per a problemes quotidians d’aquests usuaris. A més, té el valor d’una eina més d’acompanyament per a la gent gran de la vila. Es pot sol·licitar a l’Ajuntament.

Com donar-se d’alta al Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Girona