Tot a punt pel quart Tech Summer que es celebrarà a Ripoll del 26 de juny al 8 de juliol segons el Nivell.
Podeu trobar més informació al següent enllaç: https://ripolltechsummer.wordpress.com/