Aprovació de l’avanç de la modificació puntual nº11 del POUM “Can Franquesa”

Els serveis municipals d’aquest Ajuntament ha redactat l’avanç de la modificació puntual número 11 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de ripoll – Delimitació del sector del sòl urbanitzable insdutrial SUD 7 ” Can Franquesa”.

> Veure document

2017-06-30T17:49:03+00:00 23 juny 2017|Actualitat Ajuntament, Actualitat Urbanisme|